top of page

אנו מאמינים בכוחה של תפילה

Prayer.jpeg

ככנסייה אנו מאמינים שאלוהים שופך את כוחו ומגשים את מטרותיו באמצעות התפילות הנאמנות של עמו של אלוהים. הוא נתן לנו אינספור דוגמאות בדבריו לנאמנותו כאשר עמו מתפללים.

 

ישוע אמר במתי 18:18-20: 18 באמת אני אומר לכם, כל אשר תקשרו על הארץ, יהיה קשור בשמים; וכל אשר תפריזו על הארץ יפרר בשמים. 19 "שוב אני אומר לכם, כי אם שניים מכם מסכימים עלי אדמות על כל דבר שישאלו, יעשה להם אבי שבשמים. 20 כי במקום שבו התאספו שניים או שלושה בשמי, שם אני בתוכם."

 

כל בקשת תפילה או דוחות שבח נא לשלוח דוא"ל לכתובת למטה. תמצא גם קישור מקוון שאתה יכול ללחוץ עליו כדי להצטרף לקבוצת חומת התפילה שלנו הקשורה לדף הפייסבוק של הכנסייה שלנו שמתפללים לבקשת התפילה שלנו. תמצאו גם זמנים רשומים שבהם מתקיימת תפילת חברה. 

בקשת תפילה בדוא"ל  pastor@thefathersheart.online

קבוצת קיר תפילה

ימים וזמני תפילה ארגוניים

יום ראשון
630 בערב

Prayer Request

Thank you

bottom of page